01.06.2020

  • Mesajele Alertă copil vor fie difuzate prin SMS utilizatorilor de telefonie mobilă din zonele indicate de Poliţie ca fiind relevante pentru aria de căutare.

  • Mesajele conţin informaţiile pe care Poliţia le consideră esenţiale pentru identificarea minorului dispărut.

  • (...) MAI are obligaţia de a publica cel puţin o dată la 12 ore o actualizare privind statusul cazurilor raportate prin Sistemul Alertă Copil.

  • MAI, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, este responsabil cu organizarea campaniilor de informare a populaţiei privind existenţa şi funcţionarea Sistemului Alertă Copil.

06/09/19 19:55

Dispariţiile copiilor ar putea fi transmise prin SMS populaţiei

Sistemul Alertă Copil se instituie în scopul transmiterii către populaţia din anumite zone geografice a mesajelor tip SMS privind dispariţiile de copii şi este operat prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, prevede o propunere legislativă înregistrată la Senat,...

Jurnalul ·

subiecte conexe

×
Palo pe Facebook