30.05.2023

  • Naţionalism - Doctrină politică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor şi aspiraţiilor naţionale.

  • Una din acuzele cele mai răspândite la adresa sa este vehicularea şi afirmarea unor atitudini naţionaliste în opera sa, cu osebire în cea politică; a unui naţionalism dus la extrem.

  • O perioadă cu totul neaşezată, nu departe, din nefericire, prin frapantele similitudini, de aceea în care ne aflăm.

  • Patrie - Mediu politic, social şi cultural în care se desfăşoară viaţa şi lupta fiecărui popor; teritoriu locuit de un popor.

12/01/22 07:11

Românism și naționalism la Eminescu

În publicistica eminesciană, chestiunile cu caracter politic au cea mai mare pondere, paginile dedicate acestei problematici sunt copleşitoare ca număr faţă de cele în care tematica este cultura, religia, învăţământul etc. Perioada în care a scris poetul era una de permanente...

Jurnalul ·

subiecte conexe

×
Palo pe Facebook