05.12.2022

  • În această sesiune, alocarea financiară disponibilă pentru finanțarea proiectelor este de peste 15,35 milioane de euro.

  • În acest caz, sprijinul se va acorda pe baza valorii producției comercializate (VPC) aferente produselor agricole/ grupelor de produse sprijinite prin submăsura 9.1.

  • Ce se finanțează Sunt eligibile toate cheltuielile rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, care au fost prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

  • Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 9.1 este 18 octombrie 2022, ora 16:00.

19/07/22 11:40

Fonduri de peste 15 milioane de euro pentru sprijinirea grupurilor de producători agricoli

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat lansarea unei sesiuni de primire de proiecte - în perioada 18 iulie-18 octombrie - pentru submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală...

EurActiv ·

Fonduri de peste 15 milioane de euro pentru sprijinirea grupurilor de producători agricoli

EurActiv

×
Palo pe Facebook